O firmie

Formularz kontaktowy

Dane firmy

Firma Szkoleniowo Usługowa ,,FENIX BHP" Andrzej Sokalski
Świerczów 27a
36-100 Kolbuszowa
Telefon: 782-165-078
E-mail: fenix.bhp@interia.pl

Obsweruj nas

Fenix BHP to Firma Szkoleniowo - Usługowa specjalizująca się w zakresie bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Swoje usługi kierujemy do każdego, zarówno do mniejszych, jak i większych przedsiębiorstw... Współpracujemy z różnymi instytucjami, jak również osobami pragnącymi poszerzyć swoją wiedzę i kwalifikacje. 

Oferujemy szkolenia BHP dla nowo zatrudnionych pracowników, nadzór oraz wsparcie dla pracodawcy w zakresie przepisów BHP oraz prawa pracy, doradztwo w dziedzinie poprawnego prowadzenia dokumentacji, przegląd stanowiska pracy pod względem bezpieczeństwa oraz dojazd do wybranej przez klienta lokalizacji. 

Jesteśmy po to, aby odciążyć pracodawcę, na którym spoczywa obowiązek zapewnienia odpowiednich warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązkowe szkolenia BHP dla nowo zatrudnionych pracowników

Zgodnie z przepisami prawa pracy, każdy nowo zatrudniony pracownik musi przejść szkolenie BHP, aby w pełni poznać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, jakie obowiązują na danym stanowisku, jak również w zakładzie pracy. 

Obowiązki te pracodawca musi wykonać jeszcze przed dopuszczeniem nowo zatrudnionego pracownika do przydzielonego mu stanowiska. 

Szkolenie BHP powinno odbywać się w godzinach pracy, a jego koszt w 100% pokrywa pracodawca. 

Oferujemy szkolenia BHP wstępne i okresowe dla każdej branży.  

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i osób indywidualnych 

Umiejętność udzielania pierwszej pomocy pozwala zachować “zimną krew” oraz przyspiesza reakcję działania, co może mieć ogromny wpływ na zdrowie, a nawet życie osoby poszkodowanej. Dlatego też tak ważne jest, by regularnie odświeżać wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy. 

Firma Fenix BHP oferuje szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy dla pracowników, aby każdy wykonując codzienne obowiązki mógł pracować w poczuciu bezpieczeństwa, a pracodawca ze świadomością, że spełnił spoczywający na Nim obowiązek wynikający z przepisów BHP. 

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem poprzez:

- zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- zapewnienie sił i środków do zwalczania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia;

- prowadzenie działań ratowniczych.

 

Art. 9 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej brzmi:

„Każdy kto zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące w strefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa”.

Z tego względu zapewnienie szkolenia w zakresie P/poż jest jednym z ważniejszych obowiązków jakie spoczywają na pracodawcy.

Podczas szkolenia staramy się w bardzo dokładny sposób zobrazować, jakie zagrożenia występują w danej firmie na konkretnym stanowisku i wyjaśniamy, w jaki sposób należy używać środków ochrony przeciwpożarowej.

Bezpieczeństwo na stanowisku pracy - ocena ryzyka zawodowego 

Wg definicji, zgodnej z (§ 2 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp, ryzyko zawodowe to prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty, w szczególności wystąpienia u pracowników niekorzystnych skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych występujących w środowisku pracy lub sposobu wykonywania pracy.

Z kolei ocena ryzyka zawodowego jest uważnym przyjrzeniem się wykonywanej pracy oraz miejscu, w którym jest ona wykonywana i ustaleniem, jakie czynniki mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie pracowników.

Ocena ryzyka zawodowego jest obowiązkiem każdego pracodawcy.

Odpowiednie opracowanie oceny ryzyka zawodowego prowadzi do ochrony ludzkiego zdrowia i życia, służy oszczędzaniu pracownikom i pracodawcom stresu, strat finansowych i innych kłopotów związanych z ewentualnymi wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.

Obsługa BHP dla firm w Fenix BHP

Wiele firm potrzebuje wsparcia z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Szczególnie duże przedsiębiorstwa, gdzie regularnie zatrudnia się nowych pracowników, którzy muszą przejść m.in. szkolenia BHP i P/poż. Są to obowiązki należące do pracodawcy, ale w Fenix BHP oferujemy obsługę BHP Twojej firmy. Już nie musisz pilnować terminów oraz szukać firmy, która przeprowadzi szkolenie - zrobimy to za Ciebie! 

Nadzór BHP 

W Fenix BHP oferujemy nadzór BHP Twojej firmy, np. w postaci kontroli PPOŻ, które są obowiązkowe i przeprowadzane przez Inspektora ochrony pożarowej. Jako pracodawca masz obowiązek zadbać, by każdy z pracowników zapoznał się z Instrukcją Bezpieczeństwa Pożarowego, a my, jako Firma Szkoleniowo - Usługowa opracujemy instrukcję biorąc pod uwagę Twoją branżę oraz zagrożenia występujące w Twojej firmie. Zajmujemy się również prowadzeniem dokumentacji BHP oraz postępowaniem powypadkowym. 

FENIX BHP – wyróżnia Nas wiedza i doświadczenie

Obsługa BHP, nadzór, szkolenia, kontrola p/poż, ocena ryzyka zawodowego, prowadzenie dokumentacji - bezpieczeństwo firmy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy – to wszystko oferuje firma Fenix BHP.

Już nie musisz pilnować terminów oraz szukać firmy, która przeprowadzi szkolenie - zrobimy to za Ciebie! Zadbamy o pracownika, jak również o pracodawcę.

Zapraszamy do współpracy!

Telefon: 782-165-078

E-mail: fenix.bhp@interia.pl

 
Strona używa cookies (ciasteczek) w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Informacje odczytane za pomocą cookies używamy również w celach reklamowych, w szczególności w celu kierowania do Ciebie naszych spersonalizowanych reklam (profilowanie). Możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące cookies w swojej przeglądarce internetowej. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Twoich urządzeniach. Możesz cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie udzielonej wcześniej zgody.